0d pondělí 21.6.2021 spouštíme nový web.

Zahraniční obchod

Firma Pumpa, a.s. se již od roku 1995 zabývá dodávkami nejen průmyslových zařízení, potrubních armatur, čerpadel a jiných technologických zařízení a investičních celků pro různá odvětví průmyslu hlavně v zemích celní unie RF-KZ-BY, ale také mimo ni ve státech po celém světě.
Příklad obchodního případu pro export do zemí celní unie:

  1. Vaše firma v  Česku na Slovensku, či EU, realizuje dané zboží firmě Pumpa a.s. Brno a Pumpa a.s. Brno exportuje dané zboží do zemí celní unie např. RF.
  2. Po příjezdu zboží  do RF (cca 5 - 6 dnů po výjezdu z CZ)  a ukončeni  celních formalit (cca 1 den  na celnici  v RF) je zboží realizováno  ruským ekonomickým subjektem  Vašemu konečnému zákazníkovi, na základě dodacích podmínek DDP „Jakékoli místo v celní unii“ včetně DPH (platného v okamžiku realizace), dle platebních podmínek, které jsou s konečným zákazníkem - Vámi (Vaší firmou) dohodnuty.
  3. Po uhrazení daného zboží konečným zákazníkem našemu obchodnímu partnerovi v RF, (cca do 10 dnů), je toto zboží uhrazeno na bank. účet Vaší firmy v SK, CZ či EU, a to od firmy Pumpa, a.s.