Přejeme Vám Veselé Velikonoce!

Pořizujeme vodárnu

Podrobný popis toho co musíme vše vědět než začneme vybírat domácí vodárnu a jaké údaje potřebujeme získat.

Co musíme vědět, než jdeme kupovat domácí vodárnu?

Odkud chceme vodu čerpat

 • Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody - jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen od uvažovaného umístění vodárny.
 • Výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody ve zdroji a sacím hrdlem čerpadla je spolu se vzdáleností zdroje vody od domácí vodárny důležitým kritériem pro výběr vhodného typu vodárny.
 • Hs, Ls(Hs) výška hladiny (od sacího hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody) v metrech.
 • (Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění domácí vodárny v metrech.
 • K celkovému výškovému rozdílu (Hs) musíme přičíst hodnotu vzdálenosti zdroje vody od domácí vodárny (Ls) vydělenou 10-ti (orientační přepočet ztrát tlaku v ležatém potrubí DN32). Výsledkem je údaj, který se nazývá celková sací výška čerpadla.
 • Obecně lze říci, že dle fyzikálních zákonů umí povrchová čerpadla čerpat vodu pouze z hloubky maximálně 8m. Dle předchozího textu je ale přesnější hovořit o celkové sací výšce čerpadla, než jen o hloubce. Přesáhne-li celková sací výška čerpadla hodnotu 8m, je nutné použít čerpadlo ponorné. Pokud je tedy výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme domácí vodárnu s čerpadlem na povrchu. V opačném případě domácí vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.

Jak často ji chceme čerpat

 • Je důležité, zda bude domácí vodárna sloužit k občasnému použití, např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku.
 • Pro občasné použití se doporučují domácí vodárny s plastikovými čerpadly, pro stálé použití se doporučují domácí vodárny s nerezovými čerpadly.
 • Součástí domácí vodárny je tlaková nádoba, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
 • Výkon domácí vodárny je vždy dán výkonem čerpadla, velikost domácí vodárny ovlivňuje četnost spínání čerpadla.
 • Pro objekty s proměnnou spotřebou vody, ale nutností udržet konstantní tlak jsou vhodné domácí vodárny s frekvenčním měničem

Jaké množství chceme čerpat

 • Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat - značené písmenem Q. Jednotky můžou být l/s, l/min., m³/hod.
 • Pro stanovení množství vody použijeme dvě kritéria - počet osob a spektrum využití vody. Zejména plánované využití vody je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a závlah pro rozsáhlé zahrady velice důležité.
 • Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody obzvláště v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m³/hod. s dostatečným tlakem cca 3bar (závisí ale na individuální potřebě).

Jaké řešení je vhodné pro váš dům?

Připravili jsme pro vás přehledný formulář pro výběr správného čerpadla. Do formuláře doplňte všechny potřebné údaje, na základě kterých vám navrhneme optimální řešení. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na pumpa@pumpa.cz .

Několik rad a tipů na závěr

 • Pokud chcete použít domácí vodárnu na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
 • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem nasucho.
 • Nákup domácí vodárny bez zabezpečeného servisu je hazard.
 • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
 • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) - těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně!