0d pondělí 21.6.2021 spouštíme nový web.

Pořizujeme čerpadlo

Zorientujte se v typech čerpadel, zjistěte co musíte vědět, než vyrazíte na nákup a na co si dát pozor.

Každý typ čerpadla je určen k nějakému konkrétnímu účelu. Špatným výběrem můžeme docílit nejen neekonomického provozu, ale v horším případě můžeme čerpadlo nenávratně poškodit a pak nutně shánět náhradu, což se prodraží. Správný typ čerpadla s odpovídajícími vlastnostmi je třeba umět vybrat a čas, který tomu věnujeme, se vyplatí díky jeho spolehlivému provozu v budoucnosti.

Co je vlastně čerpadlo?

Čerpadlo je soustrojí složené z pohonné jednotky a vlastního čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii. Čerpadla slouží k dopravě vody. Způsob dopravy je buď formou nasávání nebo vytlačování.

Co musíme vědět, než jdeme kupovat čerpadlo?

Než začneme čerpadlo vybírat, musíme znát odpověď na 4 zásadní otázky, týkající se jeho budoucího provozu.

Jakou vodu chceme čerpat

Než se rozhodneme koupit čerpadlo, ze všeho nejdříve si musíme ujasnit, jakou vodu budeme čerpat - zda vodu pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou. Pokud chceme čerpat vodu z jiných než podzemních zdrojů, musíme volit čerpadlo podle stupně znečištění.

 • PITNÁ VODA - tu můžeme čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel nebo ponorných čerpadel.

  Calpeda NGXM - povrchové samonasávací čerpadlo

  Stairs řada ST - ponorné čerpadlo do vrtu

  E-Tech VN

  E-Tech řada VN - ponorné čerpadlo do studní


   
 • ČISTÁ UŽITKOVÁ VODA - čerpání říční, dešťové nebo rybniční vody nevyžaduje speciální konstrukci čerpadla, ale je nutné zabránit vhodným sacím košem vniknutí nečistot jako např. listí, trávy apod. do čerpadla. V tomto případě musí mít sací koš velmi jemnou mřížku. U tzv. kalových čerpadel určených pro čerpání mírně znečištěné vody je sací strana vybavená mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. Tato čerpadla nelze v žádném případě použít pro čerpání splašků.
 • SPLAŠKOVÁ VODA - pro čerpání splašků se používají čerpadla především litinová, nerezová a konstrukcí přizpůsobená především tvarem oběžného kola. V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá.
 • Samostatnou kapitolou jsou tzv. stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.

Calpeda řada GQG - kalová čerpadla s řezacím zařízením Calpeda řada GQR - kalová čerpadla  Calpeda řada GQV - kalová čerpadla

Pumpa Inox Morava - kalové čerpadlo s řezacím zařízením

Odkud chceme vodu čerpat

Dalším údajem, který musíme znát, je to, odkud chceme vodu čerpat. Zda se jedná o vodu říční či rybniční, vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen. 

 • Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky 8m. Z větších hloubek musíme použít čerpadlo ponorné. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.
 • Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla. Musíme sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výškově za každých 10 m délky potrubí. Zároveň je nutné si umět převést na metry jiné veličiny: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa.
Hs, Ls(Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody)
(Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny
 • Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby, je třeba znát umístění a typy spotřebičů: automatická pračka, myčka nádobí, atd.
 • Pokud chceme čerpat vodu z řeky nebo potoka může být rozhodujícím činitelem vzdálenost našeho pozemku od zdroje vody, protože zde nemusí hrát nejdůležitější roli technické parametry čerpadla, ale zabezpečení proti krádeži. V tom případě je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

Jak často ji chceme čerpat

Potřebujete čerpadlo k občasnému použití např. na zahrádce nebo trvale v rodinném domku? Případně v nasazení 24 hod. denně?

 • Pro občasné použití se doporučují plastiková čerpadla. Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla.
 • Pokud chceme vodou zásobovat nemovitost, musíme použít tzv. domácí vodárny.
 • Součástí domácí vodárny je tlaková nádoba, dnes většinou membránová, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
 • Do prostor s nedostatkem místa využijete kompaktní automaty (není třeba pořizovat tlakové nádoby, tlakový spínač a ostatní komponenty). Výhodou kompaktních vodáren je automatický provoz - čerpadlo se spouští pouze v případě, kdy se spotřebovává voda.
 • Výkon domácí vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a nikoliv velikostí nádoby, která ovlivňuje četnost spínání čerpadla.
 • Velikost nádoby se proto dá odvodit z údajů o spotřebě vody - je vhodné celkovou sestavu nechat na odborníkovi.

Domácí vodárna Calpeda s nerezovým čerpadlem NGXM a tlakovou nádobou GLOBAL WATER

LEO LKS zahradní automatické ponorné čerpadlo

PUMPA E-Drive - automatická domácí vodárna s frekvenčním měničem

Jak se vyvarovat kolísání tlaku?

Pro objekty s proměnnou spotřebou vody, ale nutností udržet konstantní tlak jsou vhodné domácí vodárny s frekvenčním měničem, který trvale snímá tlak v systému a mění otáčky čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku vody. 

Jaké množství chceme čerpat

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat, značené písmenem Q, jednotky jsou l/s, l/min., m³/hod. Pro stanovení množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Zejména druhý ukazatel je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a rozsáhlých zahrad, důležitý.

 • Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody zejména v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m³/hod. s dostatečným tlakem.
 • Pro zalévání na zahrádce a podobné příležitosti by měla postačit čerpadla s průtokem do 2 000 litrů za hodinu

Jaké řešení je vhodné pro váš dům?

Všechny hlavní parametry jsme sjednotili do přehledného formuláře pro výběr správného čerpadla

Formulář výběr čerpadla

Do formuláře doplňte všechny potřebné údaje, na základě kterých vám navrhneme optimální řešení. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na pumpa@pumpa.cz . Díky formuláři si ušetříte i několik telefonátů, a navíc se v problematice od začátku lépe zorientujete. K tomu pomáhá i naše sekce Podpora, do které jsme shrnuli vše, co potřebuje zákazník vědět před nákupem čerpadla nebo vodárny.

Jaké existují typy čerpadel

 • Čerpadlo je soustrojí složené z pohonné jednotky a vlastního čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii. Z hlediska konstrukce rozlišujeme tyto typy čerpadel:

A - Odstředivá čerpadla (nejrozšířenější):

 • Odstředivá článková a normová (nejsou samonasávací) : v tomto případě je nutné před použitím zalít čerpadlo i sací potrubí (obr. 1)
 • Samonasávací s ejektorem (tzv. JET)  - stačí zalít pouze čerpadlo. (obr. 2)
 • Plně samonasávací (SVA) : nedostatkem je malá životnost a větší spotřeba energie. (obr. 3)

B - Vřetenová čerpadla - transportují vodu otáčením nerezového šneku v gumovém statoru. Předností je vysoký výtlak až 80m vodního sloupce. Nedostatkem těchto čerpadel je omezený průtok na 60l/min a vyšší možnost poškození hydraulické části čerpadla při chodu na sucho (bez vody). (obr. 4)

obr. 1 - Calpeda MXP článkové odstředivé čerpadlo obr. 2 - Calpeda NGXM samonasávací jet čerpadlo obr. 3 - Sigma SVA samonasávací čerpadlo

obr. 4 - Pumpa 3PVM550 -100 vřetenové ponorné čerpadlo

Přehled vřetenových ponorných čerpadel - leták ke stažení

  C - Vibrační čerpadla - místo elektromotoru mají elektromagnet, který v rytmu síťového kmitočtu přitahuje ocelovou kotvu, uloženou v gumě a vhání tak vodu do potrubí. Předností je výtlak do 40m, nedostatkem choulostivost na vniknutí nečistot, maximální průtok 25l/min. a maximální doba provozu 4 hod.

  Jak můžeme čerpat vodu bez elektřiny

  V tomto případě máme dvě možnosti:

  • Použít čerpadlo s pohonem benzínovým nebo dieslovým motorem (pro malé výkony výhradně benzínový). V součastné době jsou na našem trhu především italská čerpadla s benzínovým motorem, která jsou spolehlivá a dostatečně výkonná, velice lehká (na přenášení cca 7 kg), umějí čerpat vodu z maximální hloubky 8 m. Jako palivo se používá běžný benzín s olejem, a to stejný jako do sekaček na trávu nebo motorových pil.
  • Použít ruční pumpu.
   Ruční pumpy jsou nejstarší typy čerpadel a na jejich osvědčené konstrukci se nic podstatného nezměnilo. Opět zde rozhoduje již mnohokrát zmiňovaná sací výška. Pro čerpání vody z max. hloubky 8 m můžeme použít všechna vyráběná čerpadla jako LILA, NP 75, NP 90, STANDARD II, STANDARD T.

  Kovoplast Standard ruční pumpa

  Videoukázky

  Pro snadnější rozhodování při pořizování nového čerpadla jsme pro Vás připravili sekci videoukázky, abyste tak měli komplexní informace o instalaci a dalších problematikách provozu čerpadla.

      

  Na co si dát pozor

  Jak poznám kvalitu?

  Na internetových stránkách se můžeme docela snadno orientovat v tom základním, i když v případě nejistoty nebude od věci navštívit kamennou prodejnu s odborníkem, který nám náš výběr může potvrdit. Takový nákup čerpadla do studny nebo do vrtu s plánovaným využitím sestavy jako zdroj pro dodávku pitné vody rozhodně vyžaduje odborné poradenství. V každém případě se nám vyplatí kupovat zařízení od některé z renomovaných firem a vyhnout se těm, které pocházejí od takzvaných no name firem.

  Co se týče materiálu, z kterého je čerpadlo vyrobeno, tak se obecně můžete držet pravidla, že pro občasné používání stačí plastiková čerpadla a pro stálé použití spíš sázejte na čerpadla nerezová.

  Nejnižší cena nemusí být vždy výhra

  Předně je třeba si uvědomit, jaký výrobek si chcete pořídit! Zda výrobek nejmenovaného asijského výrobce, který se ovšem bude tvářit jako evropský, nebo značkový výrobek renomovaného evropského či zámořského výrobce. Rozdíly v cenách čerpadel jsou poměrně velké, ale většinou odpovídají rozdílu ve výkonu i kvalitě. „Například pro jedno až dvě odběrná místa v rodinném domě může čerpadlo stát i kolem 3 000 korun. Oproti tomu u kvalitní domácí vodárny pro zásobování rodinného domu počítejte s cenou od 9 000 korun výše,“ říká Martin Křapa, jednatel společnosti Pumpa,a.s.

  Profesionální poradenství a servis

  Konzultace před koupí čerpadla by se neměla podcenit. Na konzultace by měl být každý seriózní obchod i e-shop připraven. V sekci kontakty najdete telefony a maily na naši centrálu i prodejce. A v případě, že nebudete mít vybraného prodejce, zavolejte na naši zelenou linku 800 100 763, na které poradí, na koho se obrátit a jak dále postupovat.

  Při koupi také přihlížejte k termínu dodávky a následnému záručnímu a pozáručnímu servisu. U nás servis funguje non-stop, 24 hodin po 365 dní v roce a servisujeme opravdu široké portfolio značek.

  Ujasněte si další parametry a preference

  Doporučujeme si zjistit, jaké máte napětí v elektrické síti i co je pro vás důležité – například hlučnost, atest na pitnou vodu, rozměry apod. Když tyto základní informace budete mít, zkušený prodejce pro vás vybere optimální produkt. Všechny hlavní parametry jsme sjednotili do přehledného formuláře pro výběr správného čerpadla.

  Nepodceňujte reklamace

  Případnou reklamaci musíte řešit s prodejcem, u kterého jste zboží zakoupili. A v případě poruchy v záruční době musíte zboží zaslat prodejci, což například u ponorného čerpadla ve vrtu může znamenat další dodatečné náklady, které mohou převyšovat cenu zboží. Komplikovanější je tak nákup u e-shopů, které nemají kamenné prodejny. Většina e-shopů je sice schopna vyřešit reklamaci v zákonné lhůtě, ale vydržíte tak dlouho bez vody?

  Několik rad a tipů na závěr

  • Pokud chcete použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
  • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny.
  • Nákup čerpadla bez zabezpečeného servisu je hazard.
  • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
  • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax).