Dne 13. 4. 2021 od 12:00 z technických důvodů zavřeny provozovny v Brně i Praze.

6. Centrální odvádění splašků

Princip

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí přečerpávacího zařízení  (1) umístěného přímo v domě. Hodí se pro čerpání odpadních vod a kapalin obsahujících pevné složky, jako např. vláknité příměsi, zbytky textilií a fekálie, které vykazují hodnotu pH 4 až 10. Hodí se pro čerpání kapalin o teplotě 0 až +40°C, krátkodobě až +60°C. Čerpací stanice jsou vybaveny jedním nebo dvěma čerpadly a akumulační vzduchotěsnou nádrží. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (2). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací šoupě (2).

Přečerpávací zařízení najdete zde