SERVIS 24 HOD. DENNĚ 365 DNÍ V ROCE

6. Centrální odvádění splašků

Legenda

  1. čerpací agregát
  2. zpětná klapka s koulí
  3. uzavírací šoupě

Princip

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí čerpacího agregátu (1) umístěného přímo v domě. Hodí se pro čerpání odpadních vod a kapalin obsahujících pevné složky, jako např. vláknité příměsi, zbytky textilií a fekálie, které vykazují hodnotu pH 4 až 10. Hodí se pro čerpání kapalin o teplotě 0 až +40°C, krátkodobě až +60°C. Čerpací stanice jsou vybaveny jedním nebo dvěma čerpadly a akumulační vzduchotěsnou nádrží. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (2). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací šoupě (2).