Dne 13. 4. 2021 od 12:00 z technických důvodů zavřeny provozovny v Brně i Praze.

4. Zvyšování tlaku

Legenda

  1. kompaktní automat
  2. zpětná klapka na přítoku

A ... tvrdý zdroj vody
B ... mekký zdroj vody

Princip

V případě, že je objekt (např. dům) napojen na vodovodní řád s nedostatečným tlakem, je pro zvýšení tlaku nutné použít zařízení na zvyšování tlaku vody. Přímé napojení na vodovodní síť je možné použít pouze se souhlasem správce veřejné vodovodní sítě. V tomto případě je nutné použít zpětnou klapku na přítoku (2) a dále samotné zařízení na zvyšování tlaku, kterým může být domácí vodárna, kompaktní automat (1), nebo automatická tlaková stanice.

V případě nesouhlasu správce veřejné vodovodní sítě s přímým napojením, je nutné použít oddělovací beztlakovou nádrž, která je na vstupu vybavená plovákovým ventilem. Z této nádrže je pak objekt zásobován vodou pomocí domácí vodárny, kompaktního automatu, nebo zařízením na zvyšování tlaku. V obou případech je nutno chránit čerpadlo před suchoběhem.

Domácí vodárny

Kompaktní automaty

Automatické tlakové stanice

Zpětné klapky