Dne 13. 4. 2021 od 12:00 z technických důvodů zavřeny provozovny v Brně i Praze.

12. Čerpadlo pro teplou vodu

Princip

Pro komfortní dodávky teplé vody od zdroje ke spotřebišti se používají cirkulační čerpadla (3), která zajistí okamžitý průtok teplé vody bez zpoždění .Vzhledem ke složení ohřívané vody a velké náchylnosti k usazování vápenných i jiných inkrustů se používají čerpadla vyrobená z mosazi, která tomu nejlépe odolávají . V poslední době se stále více používá speciální expanzní nádoba (2), která má několik příznivých faktorů:

  • a) eliminuje rázy v potrubí při náhlém otevření a zavření výtokových baterií a prodlužuje tím jejich životnost
  • b) zachycuje zvýšení tlaku teplé vody při jejím ohřevu v době, kdy není odběr a šetří tak zpětnou klapku (1) a zejména pojišťovací ventil, který by jinak upouštěl vodu ze systému bez užitku do kanalizace.