Dne 13. 4. 2021 od 12:00 z technických důvodů zavřeny provozovny v Brně i Praze.

10. Dešťový kolektor

Dešťový kolektor - retenční nádrž v zemi zachycující dešťovou vodu pro užitkové účely s přepadem do kanalizace s použitím domácí vodárny.

Princip

Se zvyšující se cenou vody dochází ke zvýšené poptávce po systémech využívající dešťovou vodu pro domácnost i jiné aplikace. K tomuto účelu je možné použít komponenty systému na využití zachycených dešťových vod. Základem systému je sběrná retenční nádrž (6), do které je zachycována dešťová voda po předčištění v oddělovači nečistot (5). Proti přeplnění je nádoba osazena bezpečnostním přepadem, který se zaústí do kanalizace. Do akumulační nádrže lze pak osadit potrubí nebo hadici se sacím košem a zpětnou klapkou (2) pro kompletní domácí vodárnu (1), nebo přenosné čerpadlo (4). Také lze do nádrže instalovat ponorné čerpadlo (3). Pro bezproblémový chod čerpadel je nutné jistit je před chodem na sucho (např. plovákovým spínačem, presscontrolem, pomocí ponorných sond nebo lze zakoupit kompaktní automaty s integrovaným hlídáním hladiny a ochranou proti chodu na sucho). Tyto aplikace lze i kombinovat podle možností využití dešťových vod.

Legenda

  1. oddělovač nečistot

Retenční nádrže na dešťovou vodu

Ponorná čerpadla na dešťovku

Zpětný ventil

Sací koše

Příslušenství 

Domácí vodárny

Přenosná čerpadla