Přejeme Vám Veselé Velikonoce!

10. Dešťový kolektor

Dešťový kolektor - velká nádrž v zemi zachycující dešťovou vodu pro užitkové účely s přepadem do kanalizace s použitím domácí vodárny

Princip

Se zvyšující se cenou vody dochází ke zvýšené poptávce po systémech využívající dešťovou vodu pro domácnost i jiné aplikace. K tomuto účelu je možné použít komponenty systému na využití zachycených dešťových vod Základem systému je sběrná retenční nádrž (6), do které je zachycována dešťová voda po předčištění v oddělovači nečistot (5). Proti přeplnění je nádoba osazena bezpečnostním přepadem, který se zaústí do kanalizace. Do akumulační nádrže lze pak osadit potrubí nebo hadici se sacím košem a zpětnou klapkou (2) pro kompletní domácí vodárnu (1), nebo přenosné čerpadlo (4). Také lze do nádrže instalovat ponorné čerpadlo (3). Pro bezproblémový chod čerpadel je nutné jistit je před chodem na sucho (např. plovákovým spínačem, presscontrolem, nebo pomocí ponorných sond). Tyto aplikace lze i kombinovat podle možností využití dešťových vod.

Domácí vodárny

Sací koše

Zpětný ventil

Ponorná čerpadla

Přenosná čerpadla

Sběrné retenční nádoby