Snímače, spínače, hladiny, vlhkost, tlak

Přehled:  

Manometry standardní Teploměry bimetalové Průmyslový snímač tlaku Tlumič tlakových rázů Snímač teploty a vlhkosti s výstupy Univerzální snímač Prostorový snímač Teplotní snímač KP prostorový Teplotní snímač KP kapilárový Regulátor tlaku KPI Tlakový snímač Plovákový spínače Elektronické snímače hladiny Ponorné vodivostní sondy Tlaková vodivostní sonda Manometr sdružený Snímač teploty Snímač teploty se stonkem Snímač teploty s kabelem Párový snímač teploty Digitální teploměr + sonda Regulátor teploty prostorový Regulátor teploty kapilárový Regulátor tlaku a podtalku vlnovcový Regulátor výšky hladiny
zvětšit obrázek: Manometry standardní

Manometry standardní 

Popis
Spodní a zadní přípoj, průměry 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm Použití - Manometry standardní řady se nejčastěji používají pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi a bez vysoké viskozity media. Jsou vhodné do podmínek, kde nejsou kladeny vysoké nároky na manometr.

Spodní a zadní přípoj, průměry 63, 100, 160 mm Použití - Manometry standardní řady se nejčastěji používají pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi a bez vysoké viskozity media. Jsou vhodné do podmínek, kde nejsou kladeny vysoké nároky na manometr.


zvětšit obrázek: Teploměry bimetalové

Teploměry bimetalové 

Popis
Průměr 60, 100 a 120 mm, spodní, zadní přípoj, celonerezové provedení. Technické teploměry s dvojkovým měřícím systémem jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot v téměř všech průmyslových odvětvích. Teploměry je možno použít k měření teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého podle ČSN 330300 v rozmezí -30 až +110°C. Dovolená tolerance pro všechny rozsahy je 2% z celého rozsahu. Teploměry jsou vyráběny s různými délkami stonků.

Průměr 60, 100 a 120 mm, spodní, zadní přípoj, celonerezové provedení. Technické teploměry s dvojkovým měřícím systémem jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot v téměř všech průmyslových odvětvích. Teploměry je možno použít k měření teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého podle ČSN 330300 v rozmezí -30 až +110°C.


zvětšit obrázek: Průmyslový snímač tlaku

Průmyslový snímač tlaku 

Popis
Snímač tlaku DMP 343 slouží k měření velmi malých přetlaků a podtlaků od 10 mbar, médií jako jsou plyny, stlačený vzduch, také nízkoviskózní, neagresivní kapaliny. Základním prvkem snímače tlaku DMP 343 je křemíkový sensor DSP 201, tento je osazen na keramické podložce tak, že médium je v kontaktu pouze s pasivní stranou piezoresistivního křemíkového sensoru. Snímač DMP 343 se vyznačuje vynikající stabilitou při změnách teploty, jakož i výbornou dlouhodobou stabilitou.

zvětšit obrázek: Tlumič tlakových rázů

Tlumič tlakových rázů 

Popis
Tlumič tlakových rázů TTR byl vyvinut speciálně pro snímače tlaku s tenzometrickými čidly, která obvykle snáší čtyřnásobné přetížení. Při najíždění technologických zařízení (kotelny, výměníkové stanice), v některých případech I běžnými provozními vlivy, dochází ke vzniku tlakových rázů o velké intenzitě a velmi krátké době trvání, které jsou příčinou zničení snímačů.

zvětšit obrázek: Snímač teploty a vlhkosti s výstupy

Snímač teploty a vlhkosti s výstupy 

Popis
Programovatelné snímače vlhkosti a teploty vzduchu jsou vybaveny sensory relativní vlhkosti a teploty. Měřené veličiny jsou dále přepočítávány na další vyjádření vlhkosti – teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Snímače jsou dodávány v prostorovém, kanálovém a tyčovém provedení a v provedení se sondou vlhkosti a teploty na kabelu.

zvětšit obrázek: Univerzální snímač

Univerzální snímač 

Popis
Univerzální snímač pro méně náročné aplikace s výměnnými snímacími sondami. Provedení: nástěnné, kanálové, kabelové, farmaceutické, dvousondové (samostatně RV a T). Snímací prvek může být vyroben se speciálním povlakem pro zvýšení chemické odolnosti.

zvětšit obrázek: Prostorový snímač

Prostorový snímač 

Popis
Prostorový snímač CO2, teploty a vlhkosti pro vnitřní obytné prostory. Měření je založeno na infračerveném principu. Patentovaná autokalibrační procedura kompenzuje stárnutí infračerveného zdroje a zajišťuje výjimečnou dlouhodobou stabilitu. Prověřená technologie senzorů E+E je základem pro volitelné měření vlhkosti. EE80 může mít analogový (0 - 5/10V resp. 4 – 20mA) nebo spínací výstup.

zvětšit obrázek: Teplotní snímač KP prostorový

Teplotní snímač KP prostorový 

Popis
Prostorové termostaty KP 75 a KP 77 Danfoss se používají k regulaci, monitorování a jako výstražné systémy v průmyslu. Termostaty jsou vybaveny jednopólovým přepínačem / SPDT /.
Termostaty jsou vhodné pro max. provozní teplotu 80ºC.

zvětšit obrázek: Teplotní snímač KP kapilárový

Teplotní snímač KP kapilárový 

Popis
Termostaty KP Danfoss se používají k regulaci, monitorování a jako výstražné systémy v průmyslu, jsou vybaveny jednopólovým přepínačem / SPDT /. Termostat KP může být připojen k motorům s jednofázovým střídavým proudem až do 2kW. Termostaty jsou vhodné pro max. provozní teplotu 200ºC.

zvětšit obrázek: Regulátor tlaku KPI

Regulátor tlaku KPI 

Popis
Používá se k regulaci, monitorování a jako výstražný systém v průmyslu. Má široký regulační rozsah. Možnost použití u čerpadel. Omezuje opotřebení na absolutní minimum a zvyšuje spolehlivost.

zvětšit obrázek: Tlakový snímač

Tlakový snímač 

Popis
V kotelnách a výměníkových stanicích nepřetržitě reguluje teplotu a průtok vody v souladu se skutečným místním zatížením. Tlakový snímač MBS 3000 používá technologii piezo-resistivních sensorů. Tlaková přetížitelnost až 6x, max. 1500 bar.

zvětšit obrázek: Plovákový spínače

Plovákový spínače 

Popis
Snímání spodní úrovně hladiny chladiva, snímání hladiny paliva nebo oleje, výstraha při snížení hladiny v kotli, sledování hladiny roztoku. Vodorovné, svislé a pravoúhlé plovákové spínače nabízí kombinaci univerzálnosti a spolehlivosti jazýčkového spínače. Magnet, umístěný v plováku, slouží pro aktivaci jazýčkového spínače buď při stoupání nebo klesání hladiny kapaliny a konstrukce umožňuje nastavení stavu spínače jednoduše otočením spínače nebo magnetu o 180°.

Levný polypropylenový plovákový snímač s hermeticky uzavřenou dvojitou komorou, bezrtuťový s mikrospínačem


zvětšit obrázek: Elektronické snímače hladiny

Elektronické snímače hladiny 

Popis
Ochrana chodu třífázových čerpadel na prázdno. Snímání hladiny vody ve studních, vrtech, jímkách atd. Při připojení dvou sond automatické ovládání čerpadla, vzdálenost sond určuje spínací diferenci.

Snímání hladiny vody nebo vodivé kapaliny pomocí vodivostních sond. Při použití ponorných vodivostních sond můžeme snímat hladinu v jímkách, studních, vrtech, odpadových jímkách apod. Při použití tlakových vodivostních sond do návarků či přírub těles můžeme snímat hladinu v expanzních a napájecích nádržích, nádržích kondenzátů, nízkotlakých a středotlakých kotlích apod.


zvětšit obrázek: Ponorné vodivostní sondy

Ponorné vodivostní sondy 

Popis
Jsou určené pro snímání hladiny vodivých kapalin v jímkách, nádržích, studních, vrtech. Elektrody sond jsou chráněny proti zanešení a zkratu vzduchovým polštářem.

zvětšit obrázek: Tlaková vodivostní sonda

Tlaková vodivostní sonda 

Popis
Tlakové vodivostní sondy do návarku nebo příruby s G1/2 nebo G3/4“ závitem pro snímání hladiny vodivých kapalin v tlakových i beztlakých nádobách. Vodivostní sondy v provedení do víka s prodloužením lze použít pro snímání hladin vodivých kapalin u netlakových nádob otvorem ve víku nebo upevněním nad otevřenou nádobu.

zvětšit obrázek: Manometr sdružený

Manometr sdružený 

Popis
Spodní a zadní přípoj, průměry 63, 80 mm. Termomanometry slouží k současnému měření teploty a tlaku. Přístroje jsou opatřeny automatickým uzavíracím ventilem, čímž je možná výměna přístroje bez nutnosti vypouštění topného systému.

zvětšit obrázek: Snímač teploty

Snímač teploty 

Popis
Snímače dodávané včetně plastového držáku je možné použít pro měření teploty ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály. Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek. Snímače jsou tvořeny kovovým měřicím stonkem a plastovou hlavicí. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Standardní snímače teploty s odporovým a analogovým (4 – 20 mA; 0 – 10V) výstupem. Odporové snímače teploty patří v současnosti mezi nejrozšířenější prostředky pro měření teploty. Jsou hojně využívány ve všech odvětvích průmyslu např. ve strojírenství, v automobilovém průmyslu, v chemickém průmyslu, v potravinářství atd. Ale tím jejich možnosti použití zdaleka nekončí. Používají se např. i jako etalony pro kalibraci všech dalších druhů snímačů či teploměrů.


zvětšit obrázek: Snímač teploty se stonkem

Snímač teploty se stonkem 

Popis
Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Snímače jsou tvořeny kovovým měřicím stonkem a plastovou hlavicí. Všechny kovové části jsou z nerez oceli třídy 17 240. Základní délky měřicích stonků jsou 70, 120, 180 a 240 mm. Plastová hlavice je opatřena kabelovou vývodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem.

zvětšit obrázek: Snímač teploty s kabelem

Snímač teploty s kabelem 

Popis
Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro kontaktní měření teploty pevných, kapalných nebo plynných látek v různých odvětvích průmyslu, např. v potravinářství, chemickém průmyslu, chladírenství atd. Snímače se skládají z kovového pouzdra, ve kterém je umístěno odporové čidlo teploty, a přívodního kabelu.

zvětšit obrázek: Párový snímač teploty

Párový snímač teploty 

Popis
Párované snímače teploty se používají jako samostatné podsestavy měřidel tepla. Splňují požadavky norem ČSN IEC 751 a ČSN EN 1434 a mají Certifikát ES přezkoušení typu č. TCM 321/07-4530. Snímače jsou vyráběny s čidly teploty Pt 100, Pt 500 a Pt 1000 a skládají se z pouzdra, ve kterém je umístěn měřicí odpor a přívodního kabelu bez stínění se silikonovou izolací. Pouzdra snímačů jsou z nerez oceli třídy 17240. Zapojení měřicích odporů je dvouvodičové nebo čtyřvodičové.

zvětšit obrázek: Digitální teploměr + sonda

Digitální teploměr + sonda 

Popis
Digitální teploměry SENSITEST 204C a 2004C ve spojení s teplotními sondami jsou určeny pro měření teploty pevných, kapalných a plynných látek. Teploměry jsou tvořeny plastovou krabičkou s 3 a 1/2 místným LCD displejem. Teplotní sondy jsou k přístroji připojeny přes konektor CINCH. K přístroji je možné připojit sondy na bázi Ni 1000/6180 třídy přesnosti A. U varianty SENSITEST 204C je teplota měřena s rozlišením 0,1°C, u varianty SENSITEST 2004C s rozlišením 1°C.

zvětšit obrázek: Regulátor teploty prostorový

Regulátor teploty prostorový 

Popis
Hlavní použití je pro jednoduchou regulaci a signalizaci teplot v prostoru, např. haly. Teplota prostředí
-40 až +60°C-N,T
-20 až +40°C-Ex

zvětšit obrázek: Regulátor teploty kapilárový

Regulátor teploty kapilárový 

Popis
Hlavní použití je pro regulaci a signalizaci teplot s možností umístění vlastního regulátoru mimo regulované medium. Na objednávku je možno dodat jímky v mosazném nebo nerezovém provedení.
Teplota prostředí
-40 až +60°CC-N,T
-20 až +40°C-Ex

zvětšit obrázek: Regulátor tlaku a podtalku vlnovcový

Regulátor tlaku a podtalku vlnovcový 

Popis
Hlavní použití je pro regulaci a signalizaci tlaku plynů a kapalin do teploty regulovaného media maximálně 120°C. Druh regulátoru se volí podle regulovaného media (pro plynná paliva a agresivní media se používá provedení s nerez vlnovcem).

Teplota prostředí: -40 až +60°C


zvětšit obrázek: Regulátor výšky hladiny

Regulátor výšky hladiny 

Popis
Regulátor výšky hladiny vody ve studních pro čerpadla s třífázovým elektromotorem. Regulátor RHV 05 je určen k ochraně odstředivých čerpadel před zavzdušněním nebo také k ochraně prostor před zaplavením. Přístroj vyhodnocuje změnu elektrického odporu mezi elektrodami při jejich spojení vodou. Je vybaven stykačem pro ovládání třífázového elektromotoru čerpadla. Sepnutí i zaplavení elektrod indikují diody LED. Přístroj je odolný proti rušení a nevyžaduje nastavení citlivosti.

 

 


Topinfo CMS © 2004-2018 PUMPA, a.s.

:::: domácí vodárna :::: čerpadla :::: kalové čerpadlo ::::