Detektory plynu a par, zabezpečení

Přehled:  

Detektor hořlavých plynů Snímač hořlavých plynů Detektor plynu Detektor oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech Detektor oxidu uhlenatého ve vzduchu Napájecí zdroj Kompaktní detektor Optický detektor kouře Detektor hořlavých plynů Detektor v těžkém provedení
zvětšit obrázek: Detektor hořlavých plynů

Detektor hořlavých plynů 

Popis
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů DHP 4 umožňuje včasné zjištění uniklého plynu, automatickou ventilaci objektu, uzavření přívodu plynu a varování obsluhy. Detektor při úniku plynu signalizuje zvukově a světelně překročení nastavené hranice koncentrace plynu. Prostřednictvím přepínacích kontaktů relé pak ovládá i zabezpečovaná zařízení - ventilaci, ventily apod.

zvětšit obrázek: Snímač hořlavých plynů

Snímač hořlavých plynů 

Popis
Snímač je určen ke zjištění výskytu hořlavých plynů a výparů v ovzduší. Snímač nepracuje samostatně, je určen pro připojení k ústředně detektoru plynu typu DHP 1 nebo DHP 3. Ústředna vyhodnocuje přijatý signál a zabezpečuje výstupní funkce. Snímač je dvoustupňový - sleduje překročení dvou hodnot koncentrace plynu a dále i neporušenost a provozuschopnost senzoru. Výstupním signálem snímače je konstantní proud proudové smyčky 0-20 mA. Ke zjištění přítomnosti hořlavého plynu jsou použity polovodičové senzory.

zvětšit obrázek: Detektor plynu

Detektor plynu 

Popis
Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např. kotelny, technologické provozy, prostory pro přestavbu aut na LPG, kde je specifikováno prostředí ZONA2. Detektory využívají pro měření koncentrace plynu čidlo pracující na principu absorpce infračerveného záření. Signál z čidla je vyhodnocován v elektronice detektoru, která podle stavu čidla ovládá výstupy a signalizační kontrolky. Výstupem je pak dvoustavový signál o překročení nastavené koncentrace.

zvětšit obrázek: Detektor oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech

Detektor oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech 

Popis
Detektory GIC40 a GIC40T jsou určeny pro detekci oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech jako jsou např. hromadné garáže, kotelny, technologické provozy apod. Detektory využívají pro měření koncentrace plynu žhavené polovodičové čidlo, jehož aktivní látka mění svou vodivost při přítomnosti CO. Signál z čidla je vyhodnocován v elektronice detektoru, která podle stavu čidla ovládá výstupní spínače a řídí funkci detektoru.

zvětšit obrázek: Detektor oxidu uhlenatého ve vzduchu

Detektor oxidu uhlenatého ve vzduchu 

Popis
Detektor GHD70 je elektronický přístroj určený k detekci oxidu uhelnatého (CO) a par hořlavých látek a plynů ve vzduchu. Detektor nepracuje kontinuálně, provádí přepínání mezi oběma druhy plynu. Oblast použití sahá od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavby automobilů na LPG, až po různé sklady nebo technologické provozy využívající hořlavé plyny nebo látky, u kterých je možný vznik oxidu uhelnatého při nedokonalém spalování.

zvětšit obrázek: Napájecí zdroj

Napájecí zdroj 

Popis
Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožnuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která jsou obsažena na desce elektroniky zdroje zajišťují výkonové bezpotenciálové oddělení výstupu detektorů. U obou relé (pro I. i pro II. stupeň) lze volit klidový stav - tj. zda kotva relé je v klidu přitažená nebo ne. Relé I. stupně je ovládáno ze samostatného vstupu, u relé II. stupně jsou k dispozici dva nezávislé vstupy.

zvětšit obrázek: Kompaktní detektor

Kompaktní detektor 

Popis
Kompaktní detektor DEGA04, slouží k jedno nebo dvoustupňové signalizaci koncentrace detekovaného plynu v prostředí. Svojí konstrukcí, způsobem instalace i obsluhy je určen především k použití v menších provozech, v domácích kotelnách, garážích apod. Překročení BEZPEČNÉ KONCETRACE PLYNU je signalizováno opticky, akusticky interní sirénkou a přepnutím bezpotenciálových kontaktů relé tj. možnost napojit detektor na další přídavná zařízení.

zvětšit obrázek: Optický detektor kouře

Optický detektor kouře 

Popis
Výrobek je určen k detekci vzniku požáru. Reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování má zabudovanou akustickou sirénku. Zabudované relé poskytuje výstup poplachového signálu. Detektor provádí pravidelně interní autotest. K detekci kouře se využívá principu rozptylu infračerveného světla na pevných částicích v optické komoře. Detektor je vybaven také volitelnou funkcí paměti poplachu. Detektor velmi dobře reaguje na viditelný kouř, vznikající doutnáním např. dřeva, papíru, textilu apod.

zvětšit obrázek: Detektor hořlavých plynů

Detektor hořlavých plynů 

Popis
Detektor GS-130 slouží k indikaci úniku hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení ze sítě 230V stř. Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost, malé rozměry a napájení ze sítě. Přístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Je také vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí.

zvětšit obrázek: Detektor v těžkém provedení

Detektor v těžkém provedení 

Popis
Detektory řady GDS a GDE jsou dvouúrovňové detektory s dvěma logickými výstupy, řešenými jako otevřený kolektor tranzistoru typu NPN. V obvodu kolektoru je zařazen odpor, který chrání tranzistor proti případnému poškození vnějším napětím. V klidovém stavu poskytuje detektor proud 10 - 15 mA, který při dosažení nastavené úrovně koncentrace klesne na nulu. Jako měřicí prvek je použit polovodičový (GDS) nebo elektrochemický (GDE) senzor.

 

 


Topinfo CMS © 2004-2017 PUMPA, a.s.

:::: domácí vodárna :::: čerpadla :::: kalové čerpadlo ::::